vue可视化报表平台后台代码
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
燕鹏 56a2addae2 表名非空处理 2 år sedan
common/utils fix: code lint 2 år sedan
py_vislib 字段加长 2 år sedan
vislib 表名非空处理 2 år sedan
.gitignore init 3 år sedan
.pylintrc fix: code lint 2 år sedan
README.md 表名非空处理 2 år sedan
db.sqlite3 init 3 år sedan
manage.py init 3 år sedan
requirements.txt 字段加长 2 år sedan
start.sh fix: linked table error 2 år sedan

README.md

py_vislib

Back end of vue-data-board.

Document

pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/

//初始化数据库

python manage.py migrate --settings=py_vislib.settings.local

//启动项目

python manage.py runserver --settings=py_vislib.settings.local