vue可视化报表平台后台代码
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
燕鹏 56a2addae2 表名非空处理 2 jaren geleden
common/utils fix: code lint 2 jaren geleden
py_vislib 字段加长 2 jaren geleden
vislib 表名非空处理 2 jaren geleden
.gitignore init 3 jaren geleden
.pylintrc fix: code lint 2 jaren geleden
README.md 表名非空处理 2 jaren geleden
db.sqlite3 init 3 jaren geleden
manage.py init 3 jaren geleden
requirements.txt 字段加长 2 jaren geleden
start.sh fix: linked table error 2 jaren geleden

README.md

py_vislib

Back end of vue-data-board.

Document

pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/

//初始化数据库

python manage.py migrate --settings=py_vislib.settings.local

//启动项目

python manage.py runserver --settings=py_vislib.settings.local