vue可视化报表平台后台代码
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
燕鹏 56a2addae2 表名非空处理 před 3 roky
common/utils fix: code lint před 3 roky
py_vislib 字段加长 před 3 roky
vislib 表名非空处理 před 3 roky
.gitignore init před 4 roky
.pylintrc fix: code lint před 3 roky
README.md 表名非空处理 před 3 roky
db.sqlite3 init před 4 roky
manage.py init před 4 roky
requirements.txt 字段加长 před 3 roky
start.sh fix: linked table error před 3 roky

README.md

py_vislib

Back end of vue-data-board.

Document

pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/

//初始化数据库

python manage.py migrate --settings=py_vislib.settings.local

//启动项目

python manage.py runserver --settings=py_vislib.settings.local