vue可视化报表平台后台代码
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
燕鹏 56a2addae2 表名非空处理 2 lat temu
common/utils fix: code lint 2 lat temu
py_vislib 字段加长 2 lat temu
vislib 表名非空处理 2 lat temu
.gitignore init 3 lat temu
.pylintrc fix: code lint 2 lat temu
README.md 表名非空处理 2 lat temu
db.sqlite3 init 3 lat temu
manage.py init 3 lat temu
requirements.txt 字段加长 2 lat temu
start.sh fix: linked table error 2 lat temu

README.md

py_vislib

Back end of vue-data-board.

Document

pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/

//初始化数据库

python manage.py migrate --settings=py_vislib.settings.local

//启动项目

python manage.py runserver --settings=py_vislib.settings.local